De gehoorgang

Het klinkt erg logisch dat wanneer de gehoorgang geopend wordt tijdens een operatie bij kinderen met Microtie en Atresie, ze dan ook beter zullen gaan horen. Dit is soms ook het geval. Deze kinderen zullen iets beter scoren op een gehoortest (objectief) dan wanneer de gehoorgang nog dicht zit. Echter, het kleine beetje gehoor dat ze winnen door deze operatie zullen zij in een aantal gevallen nauwelijks ervaren (subjectief). Slechts 10% van de kinderen waar de gehoorgang geopend wordt tijdens een operatie, geeft aan daadwerkelijk beter te kunnen horen na deze operatie.

Dit laatste, samen met de kans op aanzienlijke complicaties bij het openen van de gehoorgang, speelt mee in de overweging om dit soort ingrepen in Nijmegen niet aan te bieden bij een Atresie type 2b of 3. In veruit de meerderheid van de gevallen is de cochleaire functie vrijwel intact en is er sprake van een conductief gehoorverlies. Het chirurgisch openen van de gehoorgang geeft een nuttige verbetering van het gehoor bij een Atresie type 1 en kan op termijn overwogen worden bij type 2a. In het RadboudUMC is ruime ervaring met deze ingrepen. In het geval van een Atresie type 2b of 3 zijn de te verwachten gehooruitkomsten te onvoordelig om dit te overwegen, zeker in vergelijking met de thans zo makkelijk haalbare resultaten door middel van een zogeheten botimplantaat (percutaan of transcutaan) met daarop een beengeleidingshoortoestel bevestigd. Het feit dat de gehoorgang dicht blijft na een oorschelpreconstructie of epithese, valt qua uiterlijk nagenoeg niet op aangezien bij een normaal oor de gehoorgang ook niet direct opvalt of zichtbaar is.

 

Bron: dr. Hol