Dr. M. Hol

In de grote meerderheid van de patiënten met een Atresie (al dan niet in combinatie met een Microtie) is de cochleaire (slakkenhuis of binnenoor) functie vrijwel intact en is sprake van alleen een conductief (geleidings) gehoorverlies. Het chirurgisch openen van de gehoorgang geeft een nuttige verbetering van het gehoor wanneer er nog een trommelvlies aanwezig is (type 1 volgens de Altmann-Cremers classificatie) en kan op termijn overwogen worden wanneer er nog een restant trommelvlies bestaat (type 2a).

Voor dit soort operaties is specifieke kennis en kunde vereist, in het RadboudUMC te  Nijmegen bieden we deze speciale operatie al decennia lang aan. In het geval van een Atresie type 2b of 3 (geen trommelvlies) zijn de te verwachten gehooruitkomsten ons inziens te onvoordelig om dit te overwegen, zeker in vergelijking met de thans zo makkelijk haalbare en zeer goede resultaten met een Bone Conduction device (BCD). Hoewel aanpassing van een BCD niet in alle unilaterale gevallen even nodig is, zijn er vaak redenen om dat wel te overwegen. Het is gelukkig gemakkelijk als proef uit te proberen, door het toestel (BCD) op een metalen haarband te dragen.

Het ontbreken van één oor (en dus gehoor) levert namelijk regelmatig problemen op met richtinghoren, daarbij, in lastige luistersituaties is het horen met twee oren makkelijker dan met één oor. In het RadboudUMC bieden we dan ook laagdrempelig vanaf 6 maanden een proef aan met een beengeleidingshoortoestel, bij kleine kinderen op een elastische softband.

Wanneer beide oren zijn aangedaan (Bilaterale Microtie), is het belangrijk om zo snel mogelijk (vanaf 3 maanden) het gehoor te revalideren met een BCD en bij voorkeur twee van deze toestellen, vastgeklikt op een softband ter overbrugging tot schoolleeftijd. Wanneer de schedel namelijk dik genoeg is, meestal rond het 4e jaar, zal een hoorschroef in het rotsbeen geplaatst kunnen worden om een nog betere geluidsoverdracht te bewerkstelligen. Tijdens het plaatsen hiervan wordt door ons bij de positionering altijd rekening te worden gehouden met een eventuele reconstructie van de oorschelp op latere leeftijd. Voor meer informatie kunt u terecht op het Nijmeegs oorschelp spreekuur www.radboudumc.nl

Bron: dr.Hol