Nieuw  Oro-Faciaal spreekuur in Nijmegen

Door verhoogde doelmatigheid en concentratie van zorg breidt het Centrum voor Schisis en Craniofaciale afwijkingen van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboud Universitair Medisch Centrum zich verder uit.

Afbeelding1

Naast de twee bestaande spreekuren voor patiënt(jes) en ouders met Schisis en Craniosynostosis is eind 2015 gestart met een derde multidisciplinair spreekuur voor patiënten met Oro-Faciale afwijkingen.

Hieronder vallen de overige aandoeningen aan oren, kaak en aangezicht, zoals

 • Microtie in het kader van een syndroom;
 • Oto-mandibulaire dysostosis (M. Goldenhar, oculo-auriculo-vertebrale dysplasie), hemifaciale microsomie;
 • Mandibulo faciale dysostosis (M. Treacher-Collins);
 • Beckwith-Wiedemann;
 • Torticollis.

Tot voor kort werden deze patiënten separaat opgevangen door het Schisisteam en de het Oorschelp spreekuur op de polikliniek KNO. Door de instelling van dit derde multi-disciplinaire spreekuur verwachten wij de zorg voor deze patiënten nu en in de toekomst verder te blijven optimaliseren. Behandeling van deze aangeboren aandoeningen vereisen namelijk. specialisatie, ervaring en multidisciplinaire samenwerking. Diverse complexe (aangedane) structuren liggen nu eenmaal dicht bij elkaar; oren, (KNO) mond, gebit, groei van het aangezicht, (Orthodontie, MKA-Chirurgie) en kampen vaak met een tekort of juist een overmaat aan weefsels (Plastische Chirurgie). Het is vanzelfsprekend dat deze aandoeningen vragen oproepen over de achtergrond en toekomst (Klinische Genetica) en soms ook over omgang en verwerking (Klin.Psychologie).

Ons Oro-Faciaal team bestaat uit de volgende deelnemers:

Dr. Hol .     Wilfred Borstlap
KNO-arts Myrthe Hol .                            MKA – chirurg Wilfred Borstlap

Marloes Nienhuis .      Edwin Ongkosuwito
MKA-chirurg
Marloes Nienhuis            Orthodontist Edwin Ongkosuwito

Waarbij tevens direct (echter op afroep) aangesloten:

 • Kinderarts;
 • Kinderorthopeed;
 • Logopedist;
 • Klinisch geneticus;
 • Kinderfysiotherapeut;
 • CBT –Tandarts en Psycholoog.
  Al deze specialisten maken deel uit van bovengenoemd centrum.

De spreekuren worden gehouden in het gebouw Tandheelkunde.
Adres: Erasmuslaan 1
Postcode : 6525 GE  Nijmegen
Secretariaat telefoonnummer: 024 – 36 169 19.


Bron: dr. Hol